การขอรับใบ กว. ระดับภาคี (ทางเลือกใหม่)

สภาวิศวกรประกาศเพิ่มรูปแบบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (ใบ กว.) จากเดิมมีเพียงรูปแบบเดียวที่วิศวกรต้องผ่านการสอบ เมื่อผ่านการสอบแล้วต้องทำการอบรมก่อนจะได้รับใบ กว. อย่างไรก็ตาม ล่าสุดทางสภาวิศวกรได้เพิ่มช่องทางใหม่อีกหนึ่งกรณี โดยผู้ที่จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากทางสภาวิศวกร และผ่านประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเข้าอบรมเพื่อขอใบ กว.​ ได้ โดยไม่ต้องผ่านการสอบอย่างที่เคยเป็นมา