อบรมฟรีมีเบี้ยเลี้ยงให้ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เปิดอบรมให้ผู้สนใจพัฒนาฝีมือแรงงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวนรวม 6 รุ่น ผู้ฝึกอบรมยังได้รับเบี้ยเลี้ยงในระหว่างฝึกอบรมวันละ 160 บาท โดยสาขาที่เปิดอบรมมีดังนี้

  1. สาขาการซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน)
    ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)
  2. สาขาการบังคับและการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) เพื่อการเกษตรที่แม่นยำ
    ฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  3. สาขาการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
    ฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

ทั้ง 3 สาขาจะดำเนินการอบรมในวันที่ 23 – 26 กันยายน 2565 บุคคลทั่วไปสามารถสมัครได้ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ผู้สนใจสามารถสแกน QR code ที่รูปแนบเพื่อกรอกใบสมัคร หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0 3827 6445 ต่อ 117