เชิญร่วมกิจกรรม Youth Entrepreneurship

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา (EAST Park) ขอเชิญนิสิต บุคลกร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา เข้าสมัครร่วมกิจกรรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพรุ่นใหม่จากนวัตกรรม โดยผ่านกิจกรรม Boot Camp และ Picthing Day ที่ผู้เข้าร่วมจได้เรียนรู้พื้นฐานการทำธุรกิจ และเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อชิงทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มูลค่า 100.000 บาท จำนวน 5 รางวัล พร้อมเข้ารับการบ่มเพาะเชิงลึกกับ EAST Park กิจกรรมจะเริีมในวันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 – 18:00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ได้ที่

https://forms.gle/DBXGD7HSJo8ppDpe8

กิจกรรมนี้เข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับวุฒิบัตรหลักสูตรอบรม โดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

– ผู้สมัครเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยบูรพา หรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก
– ผู้ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 10 ปี ที่มีแนวคิดธุรกิจและต้องการเป็นผู้ประกอบการ
– ทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันจะต้องประกอบด้วยสมาชิก 3 – 5 คน นักวิจัย หรืออาจารย์ สามารถพานิสิต มาเข้าร่วมเป็นทีมฯ (*ถ้าไม่สามารถหาสมาชิกทีมเข้าร่วมได้สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะ)
– ผู้สมัครจะต้องมีแนวคิดธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบเบื้องต้น และต้องการเรียนรู้สภาวะการเป็นผู้ประกอบการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082 714 2251 (เฟิร์น จิรนันท์ รังหอม)