เชิญส่งภาพประกวด ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 75,000 บาท

มูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ EEC ขอเชิญช่างภาพและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีชีวิตกับสายน้ำ และการพัฒนาในพื้นที่ EEC”

โดยนำเสนอแนวคิดผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน วิถีชีวิตในเขตลุ่มน้ำ ที่ดำเนินไปควบคู่กับการพัฒนาใน 3 จังหวัดในพื้นที่เขต EEC (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) การเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งวิถีชุมชน อุตสาหกรรม ประมง เกษตร น้ำบริโภค หรือมุมมองที่ต้องการเน้นย้ำความสำคัญ

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 75,000 บาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ( ระบบปิด 16.00 น.) โดยภาพถ่ายจะต้องไม่เคยส่งประกวด และลงทางสื่อช่องทางต่าง ๆ มาก่อน

ช่องทางการส่งผลงาน : https://forms.gle/s7zcG4VAfUe4m9pN9

รายละเอียดโครงการ :bit.ly/3tUqgRn

การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1) ช่างภาพมืออาชีพ
2) ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และกลุ่มภาคประชาสังคมในท้องถิ่น
3) นักเรียน นักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกภาพ ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผ่านทาง Facebook : Snoh Unakul Foundation (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)