เรียนรู้กระบวนการผลิตชิ้นส่วนอวกาศยาน ENG BUU X Senior Aerospace Thailand

โครงการอบรมกระบวนการพิเศษสำหรับการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน โดยบริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง M-802 ชั้น 8 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา หัวข้อในการบรรยายเกี่ยข้องกับวัสดุอากาศยานที่ทำจากอลูมิเนียม และชิ้นส่วนโครงสร้างโลหะชนิดแข็ง ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตอากาศยานชั้นนำของโลก เช่น Airbus, Boeing และ Rolls Royce

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการที่ Senior Aerospace มีความเชี่ยวชาญโดยตรง เหมาะสำหรับนิสิตและคณาจารย์ผู้สนใจทุกท่าน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Online ได้เช่นเดียวกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนโปรดสแกน QR Code