บริษัท Delta Electronics Thailand จัด Career talk ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา เป็นกิจกรรมแนะนำบริษัท และรับสมัครงานสำหรับนิสิตที่กำลังจะจบ และรับสมัครนิสิตต้องการฝึกงานและสหกิจศึกษา ในวันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง M-804 อาคารเกาฒ จาติกวณิช (ตึก M) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตที่สนใจเข้าร่วม ให้ลงชื่อตามลิงค์ข้างล่างนี้

ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFwP59Vy9TZIVgb-LXD3Ad6QYH6GxOd7K4zoXTfuaJ4rJkdw/viewform