ENKEI เปิดรับสมัครวิศวกร

บริษัท ENKEI เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่เกี่ยวข้องกับยานยตน์ ก่อตั้งในปี 1950 โดยเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 1987 ประกาศเปิดรับสมัครวิศวกรเข้าร่วมทำงานในตำแหน่ง Quality Assurance Engineer 3 คน และตำแหน่ง Process Repari & Maintenance Engineer 2 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้