ขอเชิญช่วยทุกคนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม GEN C Climate Camp 2022 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้เรียนรู้ ด้าน Climate Change การพัฒนานวัตกรรม ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในรูปแบบ Hybrid Learning ผ่านกิจกรรมดีๆ ไม่ว่าจะเป็น
• กิจกรรม Online Boot Camp และ Design Thinking ที่จะนำมาต่อยอดกระบวนการคิดเชิงออกแบบและพัฒนานวัตกรรมดี ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงผ่าน Workshop สุดเข้มข้นตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2565)
• กิจกรรม Hackathon & Pitching Day แบบ On-Site 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ พื้นที่มรดกโลก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

  • เพื่อศึกษาธรรมชาติและป่าไม้ แหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก พัฒนา นวัตกรรมต้นแบบ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการจาก 4 มหาวิทยาลัย และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด
  • ระหว่างสัปดาห์จะได้พบกับ พี่ Mentor จากบริษัท Start Up หัวใจสีเขียว ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ที่จะมาร่วมให้คำแนะนำ สร้างแรงบันดาลใจ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน Climate Change และการลดก๊าซเรือนกระจก
  • หากใครสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก อ.ดร.เอกลักษณ์ (084-636-2453) หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/589594454398478/posts/5480310151993526/
  • หรือ Download ใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1D9H5eu97speC4mK-lpBUtbjMy2AJ9Y9i