การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2022 (ครั้งที่ 40)

การสัมนาทางวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ หรือรู้จักในชื่อสั้นๆ ที่คุ้นหูว่า IE Network นั้น มีการจัดขึ้นในทุกปี ปีละ 1 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงาน และพบปะทำความรู้จักกันระหว่างคณจารย์ นิสิต บุคลากร รวมถึงนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เริ่มจัดครั้งแรกในปี 1982 มีสถาบันการศึกษาเป็นสมาชิกมากถึง 50 สถาบัน โดยมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพหรือ Host จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการหรือวิศวกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 40 แล้วของงาน IE Network

งานครั้งที่ 40 นี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมนา โดยมีข้อความโปรยหัวเกี่ยวกับการสัมนาวิชาการครั้งนี้ว่า “Old Industries are new again” ซึ่งนับเป็นหัวข้อของการสัมนาที่น่าติดตามสอดคล้องกับเทรนด์ของโลกในปัจจุบัน IE Netowrk 2022 มีกำหนดการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 11-12 พฤษคาคม 2022

การสัมนาทางวิชาการครั้งนี้คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.บูรพา ก็ร่วมส่งบทความวิจัย และได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานหลายท่านเช่นเคย เมื่องานวิจัยถูกนำเสนอเรียบร้อยแล้ว รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) ก็จะถูกตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ หรือกรณีศึกษาต่อภาคการศึกษา อุตสาหกรรม และสังคมต่อไป